Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum

Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum

 • Helyszín:
  Ózd, Gyár u. 10.
 • Feladat:
  Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum
 • Készült:
  2014.szeptember 22-2015.május 31.
 • Kivitelezési idő:
  9 hónap
 • Megrendelő:
  Ózd Város Polgármesteri Hivatal


A Városi Múzeum telkén létesülnek az épület és a szabadtéri kiállítóhely bejárati objektumai a látogatóforgalmat befogadni tudó parkolóhelyekkel kiegészülve. A Városi Múzeum műemléki épülete alaprajzi rehabilitációja során átszerveződik (különválik a városi és az ipartörténeti gyűjtemény), az akadálymentesítés érdekében beépített lift mentén plusz terek (múzeum-shop, kiállítótér, pihenőtér) keletkeznek. Az épület egykori vakolatarchitektúrája is rehabilitálásra kerül. A múzeum helyreállított kertjében kap helyet a bejárati "Peron-építmény". A bejárati épület a közlekedési funkción túl a kert felé külső színpadként is használható, valamit a mellé kiállított ipari műemlékként számon tartott vasúti közlekedési eszközök hátterét is.
A patakmeder, mint „teátrális” kiállítás-bejárati felvezető-út funkcionál majd. Az oldalra rendezett járófelület mentén a szabadtéri kiállítás tematikájával kapcsolatos információk lesznek.

A Fúvógépház és az Erőmű közé eső gyári terület ad majd helyet annak az ipartörténeti parknak ("A_CÉL Park", "eKO-HÁSZ Park"), melyen belül hagyományos, interaktív és alternatív pavilonok létesülnek majd, melyek egy városi főtérként is funkcionáló rendezvényteret vesznek majd közre (mely az északra lévő műemlék egykori Fúvgépház, leendő Filmtörténeti Élménypark előtere is lesz egyben). A park filozófiájához tartozik az attraktivitás és az ökologikus szemlélet is. Az ipari területet korszerű elvek szerint, környezetbarát és megújuló energiákat használó anyagokkal, berendezésekkel és különleges kertészeti eljárásokkal rehabilitálják majd. A „terepépítményként” megjelenő, napenergiát hasznosító, délre tájolt pavilonokban a magyarországi kohászat történetét lehet majd végigkövetni a vezetett út mentén, mely útvonal utolsó szakaszában térelemként az acélgyártáshoz kapcsolódó műemléki minőségű ipari objektumok is kiállításra kerülnek majd.

Fogadó központ melletti patakmeder rendezése, felújítása, feltárása, patakmeder építése.
A tervezett kulturális és szabadidő központ területének tervezése során az építészeti értékek megőrzésével új zöldfelületi arculat kialakítására nyílik lehetőség.

A területileg 3 egységre bontható Élménypark egészében egységes arculatú korszerű városi tereket alakítunk ki.

A Városi Múzeum környezetében a műemlék épület előtti dísztér-díszkert helyreállítása történik andezit kiskockakő burkolattal, hagyományos kör alakú parterre-el és nyírt bukszussal. A kert többi részének a környező területek átalakulásával több új funkciója is lesz, a Fogadóközpont – színpad előtt rendezvényterület alakul ki, a belső udvar kisebb rendezvényeknek, kiállítás megnyitóknak adhat teret. Ezek a területek az épület homlokzati osztását követő raszterrel csatlakoznak a dísztérhez.
A Múzeum melletti területen kettős fasor alatt helyeztük el a parkolókat és a területen közlekedéshez kapcsolódó ipartörténeti emlékek kerülnek elhelyezésre. A parkoló felületek kialakítása a Múzeum hátsó kertjében és a Fogadóközpont területén nem különül el a többi gyalogos-autós felülettől, egységes sétányként alakul ki.

A parkolók és a sétány területe a rendezvényterülettel azonos minőségben és raszterrel alakulnak ki.
Az Ózd patak a terület egyedi adottsága, amely magában hordozza a város jellemzőit: természeti értékek több mint száz éves építészeti-mérnöki megoldásokkal. A vízfolyás épített salaktégla kanálisban folyik, amely a Múzeum mellett vezet a törzsgyár területére. A tervezett „A_célpark” területét a patak köti össze a Gyári út melletti Múzeummal, a Park megközelítését tehát a patak mellett, sőt a patak medrében tervezzük kialakítani.
Az Ipartörténeti Park önmagában több turisztikai és városi funkciót fogad be, helyet ad az ipari gépek szabadtéri kiállításához, az acélgyártás történetét bemutató pavilonoknak, rendezvényterület és távlatban a környező munkahelyek rekreációs területévé válhat. A területen elsődlegesen a tematikus park kialakítása a cél. Az acélgyártás történeti bemutatását szolgáló pavilonokat és ipartörténeti emlékeket egy körbejáró út fűzi fel. A történelmi acélgyártás kipróbálását szolgáló ’Aktív pavilon’
az útvonalról kicsit lefűződve kapott helyet, így lehetőség nyílik akár önálló rendezvény lebonyolítására is a park rendes működése mellett. A körbejárás során pihenőhelyek és attrakciók váltakoznak. A parkban az épített elemek körül intenzív növénykiültetést alkalmazunk kiemelt
kazettákban é s terepszinten egyaránt. A növényzet a korlát szerepét is átveszi a támfalak szélén, lépcsők mellett. A középső terület rendezvénytérként is használható nagy, gyepes területté alakul, amely a határoló rézsűkre is felfut.

A projekt keretében sor kerül a 2089 m2-es Ózdi Városi Múzeum épületének részleges építészeti és közmű felújítására, valamint az Ózdi Ipari Park területén az alábbi építmények kialakítására:
81,76 m2-es Fogadóközpont kialakítása ( I. pavilon )

131,32 m2-es Acélpark kialakítása az Ipartörténeti kiállítási parkban (II-V. Pavilon)
A 236,5 m-es Ózd Patak medrének rendezése, valamint a patakmeder mellett 147,5 m-es sétány kiépítése.
Galéria:

Cimkék: